Melodia dels sense sort de Josep Vila Fisas

A l'Agustí Palau Gibert autor de bona part de les fotografies retocades per formar part de l'obra gràfica de La melodia.